Este Yapı İnşaat

İletişim bilgisi

TELEFON:

0216 661 6868

ARA

FAKS:

0216 661 1737

ADRES:

GIT

Ferhatpaşa Mahalle G. 57 Sok. No:20 Ataşehir, İstanbul

İşletme Hakkında

Este Yapı İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şirketi

1-İnşaat ve Taahhüt işler: Şirket amaç ve gayesini gerçekleştirmek için menkul ve gayrimenkuller almak satmak kiralamak kiraya vermek ipotek ve kira şerhi dahil gayrimenkullerde ilgili ayni hakları leh ve aleyhte iktisap ve tesis edebilir terkin edebilir, şirket veya üçüncü kişiler lehine teminat verebilir, a)Yurtiçinde ve yurtdışında resmi ve özel kuruluş ve kişilere ait inşaat, taahhüt, dekorasyon ve tesisat işleri yapmak veya başkalarına yaptırmak ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 595209 sicil no ile kayıtlı firma, 14 Temmuz 2006 tarihinde kuruldu.

Kayıtlı olduğu listeler: firma ito üyesi

Diğer bilgiler: