Evo Tekstil Ve Çorap

İletişim bilgisi

TELEFON:

0212 771 3750

ARA

ADRES:

GIT

75. Yıl Cad. 29 / L 34555, Çatalca, İstanbul

İşletme Hakkında

Evo Tekstil ve Çorap Pazarlama Dış Ticaret Anonim Şirketi

Her nevi çorap tekstil konfeksiyon imalatı ile alımı satımı ithalat ve ihracatını yapmak, çorap sanayi de kullanılacak ham yarı mamul ve mamul malların alımı satımı ithalat ve ihracatını yapmak. Şirket faaliyet konuları ile ilgili olarak fabrika, imalathane, ambalajlama, boyahane tesislerini kurabilir, kiralayabilir, satın alabilir, inşa edebilir ve gerektiğinde ihtiyaç fazlasını satabilir veya kiraya verebilir. Şirket faaliyet konusu ile ilgili olarak bina ve arsalar alabilir. Arsaların üzerine gerekli binaları inşa edebilir, inşaatla ilgili imar ve iskan alımı için belediyelere ve diğer resmi ve özel kurumlara arsası üzerinde gerekli terkin ve bağış işlerini yapabilir. Tarla, arsa ve binalarla ilgili olarak cins değişikliğinin yapılması, kat irtifakı ve kat mülkiyetinin kuruluması ve bu işlerle ilgili olarak belediyelerde, vergi dairelerinde, kadastro müdürlüklerinde ve tapu sicil müdürlüklerinde ve buna benzer özel ve resmi dairelerde her türlü işlemleri yapabilir, yaptırabilir. Şirket kendi alacaklarını temin için ipotek ve diğer her türlü rehinleri ve teminatları alabilir, bunları fekkedebilir ve kaldırabilir. Şirket kendisinin veya üçüncü kişilerin doğmuş ve doğacak boçları için her türlü ayni ve/veya nakdi teminat verebilir. Örneğin kendisinin ve/veya üçüncü kişilerin doğmuş ve doğacak borçlarını teminen kendi gayrimenkulleri üzerinde ipotek ve diğer rehinler, ticari işletmesi üzerinde rehin, menkul rehni, emtia rehni tesis edebilir, kefil olabilir, bunları kısmen veya tamamen değiştirebilir, poliçeleri kabul edebilir ve/veya aval verebilir ve 10. 12. 2002 tarihinde tescil edilen tadil mukavelesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 452351 sicil no ile kayıtlı firma, 19 Ocak 2001 tarihinde kuruldu.

Kayıtlı olduğu listeler: çorap evo tekstil ve çorap firma tekstil çorap çatalca firma ito üyesi

Diğer bilgiler: