Giriş yaparak siteyi daha kapsamlı kullanabilirsiniz. Buradan üye olabilirsiniz.

Evrenye İnşaat Emlak Danışmanlık Kurumsal

6 yıl önce   Sarı Sayfalar   Kadıköy   73 Gösterim

0.0 yıldız

Bilgiler

Ünvan Evrenye İnşaat Emlak Danışmanlık ve Ticaret Limited Şirketi
Adres Çolak İsmail Sok. Saadet Apt. No: 32 Daire: 2 Suadiye, Kadıköy, İstanbul

Kayıtlı olduğu ilçe: Kadıköy


Evrenye İnşaat Emlak Danışmanlık ve Ticaret Limited Şirketi

Yurt içinde ve yurt dışında yapılacak çelik, beton, kağgir, ahşap, alüminyum ve plastik doğramadan müteşekkil prefabrik ve inşaat taahhütleri almak, ihalelere girmek, bu konularda çalışan firmalara iştirak etmek, bayilik almak. Hisseli veya müstakil ipotekli, ipoteksiz gayrimenkuller alır, satar, kat karşılığında, arsa payı karşılığında inşaatlar yapar, yaptırır. Satış vadi yolu ile gayrimenkuller alır, satar ve amacını gerçekleştirmek için her türlü hisseli veya müstakil gayrimenkuller alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir. Bunlar üzerinde ayni şahsi her türlü haklar tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekler fek edebilir. Tapu kütüğü ve sicillerinde gayrimenkuller üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, terk, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirmek. Şirket lüzumu halinde üçüncü şahıslar lehine kefalet, rehin ve ipotek ve sair ayni haklar tesis edebilir, bu hakları kaldırabilir. Şirket taşınmazlarını gerek şirketin ve gerekse üçüncü şahıs ve şirketlerin bankalardan alacağı kredilerin (borçların) teminatını teşkil etmek üzere ipotek verebilir. İç ve dış piyasalardan, bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdedebilir, kefalet ve gayrimenkul kredileri temin edebilir. Şirket için gerekli menkulleri ve gayrimenkulleri iktisap edebilir, devir ve ferağ edebilir, ipotek verebilir kiraya verebilir, kiralayabilir, gayrimenkuller üzerinde intifa, irtifak, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı tanzim edebilir, devir ve ferağ edebilir. Başkalarına ait taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde şirket yararına her türlü rehin hakkını kurmak ve tescil ettirmek, ayni haklar kurmak ve bunları tescil ve şerh ettirmek, şirketin amaç ve konusu ile olmak üzere taşınır ve taşınmaz mallar için satış vaadi sözleşmesi yapmak ve bunalrı tapu kütüğüne şerh ettirmek hakkına sahiptir. ve 11. 5. 2010 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 575711 sicil no ile kayıtlı firma, 19 Ocak 2006 tarihinde kuruldu.


 
Not: Görüş yayınlayabilmek için, oturum açmalısınız. Üye değilseniz buraya tıklayınız