Finteks Tekstil - Merkez

İletişim Bilgileri

Adres: Huzur Mahallesi, Oto Sanayi Sitesi, Ahmet Bayman Caddesi, No: 18, Pk: 34330, 4. Levent, Şişli, İstanbul, Türkiye

Telefon: (0212) 339 2828

Faks Numarası: (0212) 269 2535

Örme hakkındaki bilgiler

Firma Ünvanı: Finteks Tekstil ve Halı Sanayi Limited Şirketi

Web sitesi:

E-mail:

Ticaret odası sicil kayıtlarına göre bu işletme 29 senedir faal

Firma tescil bilgileri

Firma sicil bilgilerini sadece üyeler görebilir. Oturum aç

Finteks Tekstil - Merkez hakkında

Her türlü tekstil sanayi mamulleri, her türlü konfeksiyon imalatı, tekstil sanayi için gerekli hammaddelerini tekstil sanayi yan ürünlerini iç ve dış giyimi kapsayan mamul ve yarı mamul moda ürünleri alım satımı, ithalatı, fason ve imalatını yapmak, bilumum pamuk, ipek, yün, suni ve sentetik elyaftan mamul iplik tekstil giyim ve konfeksiyon mamullerinin alımı, satımı, imalatı, pazarlaması, ihracat ve ithalatı ve Her türlü gayrimenkul satın alabilir, satabilir, kiraya verebilir, kiralayabilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakkı tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir, ipotekleri fek edebilir. Ticari İşletme Rehni yapabilir. Rehni fek edebilir, şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak intifa sükna gayrimenkul mükellefiyeti kat irtifakı kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her çeşit muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir iktisap ettiği menkul ve gayrimenkulleri gerektiğinde tekrar satabilir. Şirket amaç ve konusunun gerektirdiği işleri gerçekleştirebilmek için gerektiğinde nakdi ve gayrinakdi krediler alabilir, bu krediyi temin edenler lehine gerektiğinde her çeşit teminatları ve kefaletleri verebilir, başkaları lehine ipotek ve rehin tesisi eder, başkalarından ipotek ve rehin alabilir, gerekli gördüğünde bu ipotekleri fekkeder veya ettirir. Lehine her türlü ve serbest dereceden istifade kaydıyla ipotek tesis edebilir, mevcut olan veya olabilecek ipotekleri fekkedebilir, kira akitlerinin tapuda tescillerini ve feklerini talep edebilir, ticari işletme rehni akdedebilir, her türlü tasarrufta bulunabilir Bilcümle gayrimenkuller üzerinde bina inşa edebilir, ettirebilir, kurulmuş tesisleri binaları satın alabilir, yahut kiralayabilir, nubları devir ve ferağ edebilir, ayrıca gayrimenkuller üzerinde intifa, irtifak, vesair haklar ile medeni kanun hükümleri gereğince ayni ve gayrimaddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemler yapabilir, gene bunlar üzerinde mükellefiyetli veya mükellefiyetsiz tasarruflarda bulunabilir ve 16. 6. 2010 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işler.

İlgili aramalar

Haritadaki konumu

Finteks Tekstil - Merkez nerede?. Yukarıdaki haritada görüntüleyebilirsiniz.

Yol tarifi

Finteks Tekstil - Merkez yerleşkesine nasıl gidileceğini öğren.

Sokak görünümü

Bu özellik bazı bölgelerde çalışmayabilir.

Görüşler

Görüş yazmak için lütfen giriş yapınız
Giriş yap Üye ol
Çıkış yap
Diğer yorumları göster