Gaysan Amortisör

İletişim bilgisi

TELEFON:

0212 886 7180

ARA

FAKS:

0212 886 7182

ADRES:

GIT

Akcaburgaz Mahallesi 72. Sok. No: 19 34500 Esenyurt / Istanbul-turkiye

İşletme Hakkında

Gaysan Gazlı Amortisör Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Otomotiv sanayi ile ilgili bütün amortisör çeşitleri, gazlı liftler, otobüs yolcu koltuk amortisörleri ve bagaj kapı amortisörleri, ev ve büro eşyalarında kullanılmak üzere muhtelif çeşit ve tipte pünomatik ve hidrolik amortisörler imali, ithali, ihracı Gayrimenkule müteallik olmak üzere gerek mülkiyet gerekse ipotek ve irtifak gibi her nevi mülkiyetten gayri ayni hakları temellük ve ihraz edebileceği gibi her nevi menkul ve gayrimenkul rehin ve her nevi mukavele aktedebilir. Gayrimenkul satış vaadinde bulunabileceği gibi başkalarının gayrimenkul satış vaadini kabul edebilir ve bu hususta mukaveleler aktedebilir. Şirket iktisap edeceği bütün ayni ve mukaveleyi hakları mahsus siciline şerh veya tescil ettirebilir. Şirket maksadının tahakkuku için her türlü gayrimenkulleri fabrikaları alet ve makinaları kiralayabilir kiraya verebilir ve bunlara sahip olabilir. ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 204335 sicil no ile kayıtlı firma, 14 Ağustos 1984 tarihinde kuruldu.

Kayıtlı olduğu listeler: otomotiv firma ito üyesi

Diğer bilgiler:

Linkler:

www.gaysanamortisor.com

E-POSTA:

info@gaysanamortisor.com

Benzer Yerler: