Gökkuşağı Eğitim Kurumları

İletişim bilgisi

TELEFON:

0212 630 6500

ARA

ADRES:

GIT

Eski Londra Asfaltı Leventler Sok. No:1 Haznedar Bahçelievler Alemdağ Cad. İnkılap Mah. Üntel Sok. No:30, Güngören, İstanbul

İşletme Hakkında

Gökkuşağı Eğitim Kurumları Ticaret Limited Şirketi

İlkokul, ortaokul ve lise düzeyinde öğrenim gören yeterli başarıyı sağlayamayan öğrenciler için eğitim programları düzenlemek Amacına uluşabilmesi için lüzumlü makine ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap etmek devir ve ferağ etmek kiraya vermek kiraya almak gayrimenkullerin üzerinde irtifak intifa sükna gayrimenkul mükellefiyeti kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis etmek iktisap devir ve ferağ etmek fabrika depo satış mağazaları ve idare binaları inşa etmek, Şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin ve üçüncü şahısların borçlarını ve alacaklarını temini için ipotek rehin kefalet ve diğer teminatları almak ve şirketin Şirket sahip olduğu veya olacağı bilcümle taşınır yada taşınmaz mallarını, gemi ve sair deniz taşıtları veya uçak ve sair hava taşıtlarını kısmen veya tamamen, gerek şirketin kendi borçları ve gerekse de herhangi bir gerçek veya tüzel 3. kişinin (gerçek kişi, özel/resmi kişi, kurum, kuruluş vesair) borçları için gerçek veya tüzel herhangi bir 3. kişi lehine ipotek-rehin tesis edebilir/verebilir, kefil olabilir, aval verebilir ve 3. 3. 2008 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 365126 sicil no ile kayıtlı firma, 18 Şubat 1997 tarihinde kuruldu.

Kayıtlı olduğu listeler: firma ito üyesi

Diğer bilgiler: