Gökyüzü Eğitim Kurumları

İletişim bilgisi

TELEFON:

0216 370 1571

ARA

CEP TELEFONU:

0216 370 1572

ARA

FAKS:

0216 370 1575

ADRES:

GIT

Esenkent Mah. Nadire Cad. No:57 Maltepe, , İstanbul

İşletme Hakkında

Gökyüzü Eğitim Kurumları Anonim Şirketi

İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ve yetkili mercilerden izin almak suretiyle yurt içinde veya yurt dışında genel, mesleki ve teknik alanda özel eğitim, öğretim faaliyetlerinde bulunmak. Şirket, maksat ve konusunun tahakkuku için her türlü gayrimenkul ve menkul malları satın alır, satar, kiraya verir, üçüncü şahıslardan kiralar, rehin ve ipotek eder. Bunlar üzerinde her şekilde tasarruf ve iltizami muamelelerde bulunur. Şirket menfaatlerinin korunması için üçüncü şahıslardan ipotek alır ve fek eder. ve 9. 6. 2009 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 369226 sicil no ile kayıtlı firma, 17 Nisan 1997 tarihinde kuruldu.

Kayıtlı olduğu listeler: firma ito üyesi

Diğer bilgiler: