Görsiti Turistik Yatırımlar İşletmecilik ve Ticaret

İletişim bilgisi

ADRES:

GIT

Gazi Mah. Biberlik Cad. No: 97 Sultanbeyli, İstanbul

İşletme Hakkında

Görsiti Turistik Yatırımlar İşletmecilik ve Ticaret Anonim Şirketi

Turizm sektörümüzün güçlenmesi paralelinde kütle turizmi amaçlarına uygun turistik oteller, moteller, tatil köyleri, konaklama ve rekreasyon tesisleri ile yan ve yardımcı tesislerini tek başına veya yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle birlikte tesis ve inşaat etmek, bu tür tesisleri, yan ve yardımcı tesislerini işletmek, tahsislerini talep etmek, kiralamak, kiraya vermek ve gerekirse satın almak, satmak veya başkalarına devretmek Amaç ve işlemlerinin gerektirdiği gemi dahil, her türlü menkul veya gayrimenkulü satın almak, kiralamak, devralmak, tahsisini talep etmek ve gerekirse satmak, kiraya vermek, devretmek, üzerlerinde rehin veya ipotek tesis etmek veya tesis edilecek rehin veya ipotekleri kabul etmek, fek etmek ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 230180 sicil no ile kayıtlı firma, 17 Mart 1987 tarihinde kuruldu.

Kayıtlı olduğu listeler: firma ito üyesi

Diğer bilgiler: