Gündoğan Tesisat Doğalgaz Projelendirme

İletişim bilgisi

TELEFON:

0212 651 2048

ARA

ADRES:

GIT

Tavukçu Köprü Cad. No: 48 Yeni Mh. Bağcılar, İstanbul, Türkiye

İşletme Hakkında

Gündoğan Tekstil Gıda Tesisat Doğalgaz Projelendirme ve İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şirketi

Her türlü inşaat taahhüt işleri konut işyeri ticarethane inşaatlarını yapmak satmak kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler kat karşılığı binalar yapmak. Şirket amacını gerçekleştirmek için faaliyet konusu ile ilgili olarak her türlü gayrimenkul alabilir satabilir kiralar kiraya verip bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir ipotek alabilir ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak intifa sükna gayrimenkul mükellefiyeti kat irtifakı kat mülkiyeti tesis edebilir her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi ifraz tevhit taksim parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir ve 14. 5. 2012 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 344301 sicil no ile kayıtlı firma, 09 Nisan 1996 tarihinde kuruldu.

Kayıtlı olduğu listeler: isıtma soğutma ve havalandırma firma ito üyesi

Diğer bilgiler:

Benzer Yerler: