Güneş Hotel

İletişim bilgisi

TELEFON:

0212 483 3030

ARA

FAKS:

0212 483 3045

ADRES:

GIT

Nadide Caddesi, Günay Sokak, No: 1, Pk: 34173, Merter, Güngören, İstanbul

İşletme Hakkında

Yurt içinde ve dışında turizm endüstrisine ilişkin her çeşit tesis ve işletmeler, oteller, moteller, tatil köyleri, kamping, mokamp gibi ikamet ve konaklama tesisleri, kaplıca tesisleri, yat limanları, çekek tesisleri, restorantlar, eğlence, spor ve plaj tesisleri kurup işletmek Gayrimenkul ve menkulleri iktisap etmek, kiraya vermek, kiraya almak, satmak, inşa etmek, gayrimenkuller üzerinde intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis etmek, iktisap, devir ve ferağ etmek, Şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak ve vermek ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Kayıtlı olduğu listeler: konaklama otel konaklama

Diğer bilgiler:

Linkler:

http://www.guneshotel.com.tr

E-POSTA:

info@guneshotel.com.tr

Benzer Yerler: