Güneş Yapı

İletişim bilgisi

TELEFON:

0212 264 6661

ARA

ADRES:

GIT

Halide Edip Adıvar Mah. Halide Edip Adıvar Cad. No:56 Şişli, İstanbul

İşletme Hakkında

Güneş Yapı Ticaret Limited Şirketi

Yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat taahhüdü yapmak, Yurt içinde ve dışınd özel ve tüzel kişiler ile resmi daireler kamu kurum ve kuruluşları belediyeler iktisadi devlet teşekkülleri tarafından özel anlaşma emanet usulü ihale ve benzeri yollarla yaptırılacak her türlü inşaat işlerini bizzat veya kurulacak ortaklıklara ve benzeri yollarla yaptırılacak her türlü inşaat işlerini bizzat veya kurulacak ortaklıklara iştirak etmek suretiyle yapmak veya yaptırmak ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işler,
İstanbul Ticaret Odası'na 637016 sicil no ile kayıtlı firma, 27 Ağustos 2007 tarihinde kuruldu.

Kayıtlı olduğu listeler: firma ito üyesi

Diğer bilgiler: