Haliç Eğitim Kurumları

İletişim Bilgileri

Adres: 19 Mayıs Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, No: 32 Büyükçekmece, İstanbul, Türkiye

Eğitim hakkındaki bilgiler

Firma/Kurum Ünvanı: Haliç Eğitim Kurumları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Ticaret odası sicil kayıtlarına göre bu işletme 8 senedir faal

Firma tescil bilgileri

Firma sicil bilgilerini sadece üyeler görebilir. Oturum aç

Haliç Eğitim Kurumları hakkında

Eğitim ve öğretim hizmetleri konusunda Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının izin verdiği her seviyede ana okulu, ilköğretim okulu, lise, yüksek okul, üniversite ve yurtlar kurar, kurulu olanları satın alır, satar, kiralar, kiraya verir yeniden inşaa eder, bu kurum ve müesseselerin işletmeciliğini yapar. İşletme amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için menkul ve gayrimenkul iktisap etmek iktisap ettiği menkul malların ve gayrimenkullerin ihtiyaç fazlasını başkalarına devir etmek bunların üzerinde aynı haklar tesis etmek kiraya vermek başkalarının tesis ve gayrimenkullerin üzerine hak ve alacak ların temini için aynı şahsi her türlü rehin ve teminat alabilmek. Borçları karşılığında kendi mameleki üzerinde başkaları lehine teminat olmak üzere ipotek tesis edeceği gibi alacakları karşılığında başkalarının malları üzerinde kendi lehine ipotek vaa edebilir bunların fekkini isteyebilir başkalarının mallarını rehin ve teminat olarak alabilir konusu ile ilgili her türlü taahhüt ve ihale işlerine girer. Konusu ile ilgili her türlü menkul ve gayrimenkulleri iktisap eder arsa ve işyerleri kiralar. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimen kul alabilir satabilir kiralar kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir ipotek alabilir ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak intifa sükna gayrimenkul mükellefiyeti kat irtifakı kat mülkiyeti tesis edebilir her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu dairelei nezdinde cins tashihi ifraz tevhid taksim parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir şirket maliki bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri gerek kendi borçları için gerekse 3. gerçek ve tüzel kişilerin borçları için ipotek edebilir kefalet olarak verebilir alabilir teminat olarak gösterebilir ve alacaklarına karşılık da menkul ve gayrimenkullerş ipotek alabilir verebilir ve bu ipoteklerş fekkedebilir şirket 634 Tapu Kanununda belirtilen her türlü işlemi yapabilir ve 28. 7. 2011 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işler.

İlgili aramalar

Haritadaki konumu (tahmini)

Harita yükleniyor...

Bu haritada gösterilen konum adres kullanılarak otomatik hesaplanmıştır. Konum bilgisi hatalı olabilir.

Görüşler

Görüş yazmak için lütfen giriş yapınız
Giriş yap Üye ol
Çıkış yap