Hamoğlu Turizm ve Otelcilik

İletişim bilgisi

TELEFON:

0212 736 0036

ARA

ADRES:

GIT

Cumhuriyet Mh. Nazım Hikmet Bulvarı, No: 99, Adm Cocepta Plaza, Esenyurt, İstanbul

İşletme Hakkında

Hamoğlu Turizm ve Otelcilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Her nevi turistik tesisler, spor, eğlence ve dinlenme maksatlı, oteller, moteller, kamp yerleri, tatil köyleri, siteler, çiftlikler, yüzer otel, lokanta ve benzeri tesisler inşa etmek, satın almak, kiralamak, kiraya vermek, bunları işletmek, bu tesis ve işletmeler için ihtiyaç duyulan, her türlü malzeme ve maddeleri satın almak, depolamak bu maksatla soğuk hava depoları kurmak işletmek, ihtiyaç fazlası madde ve malzemeleri dahilde satmak ve ihraç etmek ve, Maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü menkul gayrimenkul ve haklar iktisap etmek, fabrika atölye, imalathane ve tesisler kurmak işletmek, kiralamak, kiraya vermek, mağaza ve depo açmak, Başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde şirket lehine rehin ve ipotek tesis ve tescil etmek veya bunlar üzerinde haklar iktisap etmek, Sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde 3. şahıslar lehine rehin ve ipotek tesis ve tescil etmek, gayrimenkuller üzerinde mükellefiyetli veya mükellefiyetsiz tasarruflarda bulunmak, Şirketin ve 3. kişilerin borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları vermek, ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak ve 8. 10. 2007 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 216954 sicil no ile kayıtlı firma, 29 Temmuz 1985 tarihinde kuruldu.

Kayıtlı olduğu listeler: firma ito üyesi

Diğer bilgiler: