Has-kul Hastahane ve Okul İşletmeciliği

İletişim bilgisi

ADRES:

GIT

Kıztaşı Cad. No: 6/8 Fatih, İstanbul

İşletme Hakkında

Has-kul Hastahane ve Okul İşletmeciliği Anonim Şirketi

Özel hastahane ve özel okul işletmeciliği konularında faaliyette bulunmak bununla ilgili hastahane ve okul binaları inşaat etmek işletmek kiraya vermek kiralamak, satın almak ve satmak. Şirket işlerinin gereği olarak her türlü makina ve tesisleri ve ayrıca taşınmaz malları iktisap etmek devir ve ferağ vermek kiraya vermek kiralamak taşınmazlar üzerinde intifa irtifak sükna gayrimenkul mükellefiyeti kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis etmek icabında üçüncü şahıslar adına ipotek vermek ipotekleri fekketmek rehin vermek rehin almak ipotekleri ve rehinleri fek ve tadil etmek ve 9. 2. 1993 tarihinde tescil edilen tadil mukavelesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 260193 sicil no ile kayıtlı firma, 13 Aralık 1989 tarihinde kuruldu.

Kayıtlı olduğu listeler: firma ito üyesi

Diğer bilgiler:

Benzer Yerler: