Hsl Gayrimenkul Ticaret

İletişim bilgisi

ADRES:

GIT

Kocatepe Mah. Abdülhakhamit Cad. No: 15/5 Beyoğlu, İstanbul

İşletme Hakkında

Hsl Gayrimenkul Ticaret Anonim Şirketi

Şirket ülke ekonomisine katkıda bulunmak için yurt içinde ve yurt dışında gayrimenkul alım satım geliştirme aracılık ve pazarlamasını alanında çalışacak gerektiğinde ekonomik ve teknolojik faydalar sağlaycak yatırım çalışmalar yapmak şirketin ana amacıdır, şirket bu amaca yönelik olarak taahhüt ve hizmet emlak alım satımı kiralama ticaret ve turizm yatırım alanlarında çalışmalar yapacaktır. Her türlü gayrimenkulü satmak satın almak kiralamak veya kiraya vermek. Faaliyetler için gerekli olan bina ve buroları inşa etmek satın almak kiralamak veya kiraya vermek gerektiğinde bunları satmak veya ipotek vermek. Şirket taşınmazlarını gerek şirket ve gerekse de üçüncü şahıs ve şirketlerin bankalar veya başka kurumlardan alacağı kredilerin veya borçlarının teminatını teşkil etmek üzere ipotek verebilir ve 6. 8. 2012 tarihinde tescil edilen genel kurul kararında yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 641035 sicil no ile kayıtlı firma, 03 Ekim 2007 tarihinde kuruldu.

Kayıtlı olduğu listeler: gayrimenkul ticaret firma ito üyesi

Diğer bilgiler: