Hursan Metal

İletişim bilgisi

TELEFON:

0212 696 9761

ARA

ADRES:

GIT

Cemal Ulusoy Cad. No: 4 Dereboyu Mevkii Yenibosna Mh. Bahçelievler, İstanbul, Türkiye

İşletme Hakkında

Hursan Lojistik ve Dış Ticaret Anonim Şirketi

Şirket konusu ile ilgili, yurtiçi ve yurt dışı kara, hava, deniz ve demiryol ile taşıma nakliye ve lojistik hizmetleri işi yapmak. Gümrük idareis ve yetkili mercilerden izin almak ve gerekli şartları yerine getirmek kaydıyla, depo ve özel gümrük antrepoları, geçici depolama alanları kurmak ve işletmek, Bilcümle Türkiye Gümrüklerinde gümrükleme işlemlerini yaptırmak kombine ve konsalide taşımacılık yapmak ve 31. 7. 2008 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 493681 sicil no ile kayıtlı firma, 14 Mart 2003 tarihinde kuruldu.

Kayıtlı olduğu listeler: hırdavat firma ito üyesi

Diğer bilgiler:

Benzer Yerler: