İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı

İletişim bilgisi

TELEFON:

0216 443 8290

ARA

FAKS:

0216 523 1358

ADRES:

GIT

Kısıklı Mah. Hanımseti Sok. No:38 Kat: 3 Ofis. 6 Üsküdar, İstanbul

İşletme Hakkında

İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi

Şirket Sermaya Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek ve esas olarak gayrimenkullere gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmak üzere ve kayıtlı sermayeli olarak ve paylarını halka arz etmek üzere kurulmuş anonim ortaklıktır. . Sermaye piyasası mevzuatı gereği izin verilen menkul kıymetleri, arsa, arazi, ofis, konut, iş merkezi, alışveriş merkezi, hastane, otel, ticari depolar, ticari parklar ve buna benzer gayrimenkul mal yurtdışındaki gayrimenkulleri satın alabilir ve satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, rehin alabilir tesis edilmiş olan rehinler kaldırabilir, ipotek alabilir, tesis edilmiş olan ipotekleri kaldırabilir, portföyünde bulunan varlıklar üzerinde ancak gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkule dayalı hakların satın alınması sırasında yalnızca bu işlemlerin finansmanına ilişkin olarak ya da yatırımlar için kredi temini amacıyla sermaye piyasası mevzuatında belirlenen sınırlar dahilinde üçüncü kişiler lehine rehin ve ipotek verebilir özel haller kapsamında sermaye piyasası kurulunca aranacak gerekli açıklamalar yapılması kaydıyla üçüncü kişiler lehine tasarrufta bulunabilir irtifak, intifa, kat ittifakı üst hakkı inşaat hakkı tesis edilebilir devir ve ferağ edebilir, Yatırım aracı niteliğinde olmamak ve faaliyet amacı ile bağlantılı olmak kaydıyla fikri değeri, patent, lisans, marka know-how ve diğer sınai mülkiyet haklarını satın alabilir. satabilir, Diğer sermaye piyasası araçları alabilir, satabilir ve ters repo işlemleri yapabilir, Otel, hastane veya buna benzer faaliyete geçirebilmesi için belirli asgari donanıma ihtiyaç duyan gayrimenkullerin kiraya verilmeden önce tefrişini temin edebilir, Şirket hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminatı alabilir, bunlarla ilgili tapuda vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kurumlar nezdinde tescil terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilir, Şirket portföyünden ayrı, kendi ihtiyacının gerektirdiği miktar ve değerde taşınır ve taşınmaz mal satın alabilir veya kiralayabilir ve 26. 4. 2013 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 646759 sicil no ile kayıtlı firma, 28 Kasım 2007 tarihinde kuruldu.

Kayıtlı olduğu listeler: firma ito üyesi

Diğer bilgiler: