İkiler İnşaat

İletişim bilgisi

TELEFON:

0212 299 3700

ARA

CEP TELEFONU:

0212 299 3701

ARA

FAKS:

0212 299 2701

ADRES:

GIT

Ferahevler Mah. Şahin Sok. No:4/1 Tarabya Ferahevler, Şahin Sok. No:4 Tarabya, Sarıyer, İstanbul

İşletme Hakkında

İkiler İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şirketi

Her nevi inşaat yapmak yaptırmak, inşaatlarla ilgili plan ve projeleri çizmek, çizdirmek, her nevi inşaatla ilgili mimari ve teknik şartnameleri hazırlamak, inşaat taahhüt ihalelerine girmek, açık artırma ve eksiltmelere katılmak, inşaat renkli sıva ve badanaları imal etmek Şirketin ihtiyaçları içen her nevi gayrimenkul mal almak satmak işletmek inşaa etmek kiralamak gerçek ve tüzel kişiler lehine ipotek etmek ve sair ayni hakları tesis etmek ve şirketin anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 299846 sicil no ile kayıtlı firma, 08 Haziran 1993 tarihinde kuruldu.

Kayıtlı olduğu listeler: firma ito üyesi

Diğer bilgiler: