İmge Mimarlık Mühendislik İnşaat

İletişim bilgisi

TELEFON:

0212 352 0155

ARA

FAKS:

0212 352 0488

ADRES:

GIT

Zeytinoğlu Cad. Yeşerti Sok. No:19/2 Akatlar, Beşiktaş, İstanbul

İşletme Hakkında

İmge Mimarlık Mühendislik İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şirketi

Dış ülkelerde ve Türkiye'de yapılacak aşağıda gösterilen inşaat, tesisat, montaj, yatırım, bayındırlık ve ulaştırma işlerini taahhüt ve ifa etmek. Konut, okul, hastahane binaları ile diğer her çeşit binalar ve siteler, oteller, moteller ve diğer turistik tesisler, fabrikalar, petrol tasfiyehaneleri, petrol tankları vs. tesisler, petrol, tabii gaz vs. boru hatları ile havai hatlar, ıslah, sulama, içme suyu ve kanalizasyon tesisleri, karayolları, demiryolları ve köprüler, hava meydanları, istasyonlar, ulaştırma hizmetleri, sair her türlü inşaat, montaj ve tesisat işleri ile ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 239134 sicil no ile kayıtlı firma, 16 Kasım 1987 tarihinde kuruldu.

Kayıtlı olduğu listeler: firma ito üyesi

Diğer bilgiler: