İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi

İletişim bilgisi

TELEFON:

0212 473 7070

ARA

FAKS:

0212 590 4000

ADRES:

GIT

İ.ü. İşletme Fakültesi Avcılar Kampüsü 34850 Avcılar -istanbul

İşletme Hakkında

İstanbul Teknokent Anonim Şirketi

Üniversiteler araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak ülke sanayiinin uluslararası rekabet edilebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi üretmek ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işler,
İstanbul Ticaret Odası'na 718208 sicil no ile kayıtlı firma, 17 Aralık 2009 tarihinde kuruldu.

Kayıtlı olduğu listeler: istanbul üniversitesi fakültesi fakülte firma ito üyesi

Diğer bilgiler: