Kado Sağlık Hizmetleri

İletişim bilgisi

TELEFON:

0216 399 1981

ARA

ADRES:

GIT

M. Sinan Cad. Tarla Sok. No: 27 Nuri Gürkan Apt. Daire: 2 Feyzullah Mh. Maltepe, İstanbul, Türkiye

İşletme Hakkında

Kado Sağlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi

Her türlü sağlık tesisleri, özel hastaneler, tesis ve tedavi merkezleri, fizik tedavi üniteleri, tıbbi tahlil laboratuarları, dispanser, klinik, poliklinik, rehabilitasyon ve bakım evleri, zayıflama merkezleri, özel hastane statüsündeki sağlık üniteleri, psikolojik danışma ve tedavi merkezleri, kreş, huzur evi ve çocuk bakım evleri, Her türlü tıbbi tahlil ve araştırma laboratuarlarının kurulması, işletilmesi, kiralanması, donatılması, kiraya verilmesi, alınması ve satılması. Şirket işleri için iç ve dış piyasalardan, kamu ve iktisadi kuruluşlardan, banka ve özel finans kuruluşlarından uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, emval ve kefalet kredileri, emtia, akreditif, yatırım kredileri, açık krediler, esham ve tahvilat üzerine avans kredileri temin edebilir. Konusu ile ilgili olarak şirket her türlü nakil vasıtaları, gayrimenkulleri ve menkul malları alabilir, aracılık yapmamak kaydı ile satabilir, kiralayabilir, bunları ipotek, rehin ve teminat olarak verebilir ve alabilir. ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 639853 sicil no ile kayıtlı firma, 24 Eylül 2007 tarihinde kuruldu.

Kayıtlı olduğu listeler: sağlık hizmeti firma ito üyesi

Diğer bilgiler:

Benzer Yerler: