Kampüs Eğitim Kurumları

İletişim bilgisi

TELEFON:

0216 414 7818

ARA

FAKS:

0216 414 7838

ADRES:

GIT

Halitağa Cad. No:76 Kadıköy Cumhuriyetçi Sok. No:10 Kat 1-2 Bakırköy, İstanbul

İşletme Hakkında

Kampüs Eğitim Kurumları Anonim Şirketi

Ülkemizin eğitim bakımından daha üst düzeye erişmesini temin amacıyla ilgili bakanlık ve Kurumlardan izin almak kayıt ve şartı ile her türlü eğitim kademesine hizmet verebilecek özel okullar dershaneler yurt hemşirelik okulları kreş spor okulları açmak Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için gayrimenkul alır satar ipotek alır verir irtifak gibi ayni haklar iktisap edebilir bunları başkalarına devir ve ferağ edebilir ifraz tevhid kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis eder ipotekleri uzatır değiştirir fek eder kiralar kiraya verir kira akdini tapuya tescil ettirir gayrimenkullerle ve ayni haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufu işlemlerde bulunabilir ve şirketin anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 487896 sicil no ile kayıtlı firma, 18 Aralık 2002 tarihinde kuruldu.

Kayıtlı olduğu listeler: firma ito üyesi

Diğer bilgiler: