Klas Medikal Cihazlar

İletişim bilgisi

TELEFON:

0216 446 8179

ARA

ADRES:

GIT

Cumhuriyet Cad. Değirmen Ara Sok. No: 2 Daire: 4 Cami Mh. Tuzla, İstanbul, Türkiye

İşletme Hakkında

Klas Medikal Cihazlar Sanayi Mümessillik İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi

Her türlü medikal malzemelirin yurt içi ve yurt dışı ticaretini yapar. Şirketin amacına ulaşabilmesi için lüzumlu makine ve tesisleri ile gayrimenkulleri iktisap etmek devir ve ferağ etmek kiraya vermek kiraya almak gayrimenkullerin üzerinde irtifaa intifa sükna gayrimenkul mükellefiyeti kat mülkiyeti ve kat fera etmek fabrika depo satış mağazaları ve idare binaları inşa etmek. Şirketin amacı ile ilgili olarak borçlarını ve alacakları nı temin için ipotek rehin kefalet ve diğer teminatları vermek ipotek rehin kefalet ve diğer teminatları almak ve gerektiğinde ipotek vermek alınan ipoteği serbest bırakmak fekt etmek ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 473286 sicil no ile kayıtlı firma, 28 Mart 2002 tarihinde kuruldu.

Kayıtlı olduğu listeler: tıbbi araç firma ito üyesi

Diğer bilgiler:

Linkler:

www.klasmedikal.com.tr

Benzer Yerler: