Giriş yaparak siteyi daha kapsamlı kullanabilirsiniz. Buradan üye olabilirsiniz.

Konya Turizm Oto Nakliyat ve Petrol Ürünleri Kurumsal

7 yıl önce   Sarı Sayfalar   Bahçelievler   140 Gösterim

0.0 yıldız

Bilgiler

Telefon 0212 654 5015
Ünvan Konya Turizm Oto Nakliyat ve Petrol Ürünleri San. Tic. Ltd. Şirketi
Adres Y. Beyazıt Caddesi Zafer Mahallesi Ağrı Sk. No: 1 Kat 2-9 Yenibosna / İstanbul

Kayıtlı olduğu ilçe: Bahçelievler


Konya Turizm Oto Nakliyat ve Petrol Ürünleri San. Tic. Ltd. Şirketi

Turistik tesisler ve dinlenme yerleri, otel, motel, pansiyon, mokamp, tatil köyleri, kamping tesisleri kurmak, turizm sahasında faaliyeti olan tüm yapı ve tesisleri inşaa etmek, işletmek, satın almak, satmak, kiraya vermek ve kiralamak bunları işletmek ve işlettirmek, besicilik ve hayvan yetiştiriciliği yapmak, her türlü besihane kuluçkahane kesimhane deri hane tabakhane hayvani yağ eritme tesisi buzhane ve soğuk hava tesisleri mezbaha kurabilir kiralayabilir işletebilir tarımsal ürünlerin alımı satımı pazarlaması ithalatı ihracatını yapmak, her türlü tarım ürünlerinin yetiştirilmesi için gerekli tarımsal üretim ve hasat makinelerinin alımı satımı ithali ve ihracatını yapmak veya üretimini yaptırmak tarım yapılması gerekli toprakların almak satmak kiralamak kiraya vermek her türlü tarımsal faaliyetlerde bulunmak. . . Şirket amaç ve konularını gerçekleştirmek için her türlü taşınır ve taşınmaz maddi hakların makine ve tesisler gayrimenkuller iktisap eder, satın alır, gerektiğinde satar, gayrimenkuller üzerinde kira irtifa sükna intifa kat mülkiyeti gibi tasarruflarda bulunmak ve amacına uygun proje ve inşaatını yaptırmak, kendisine veya başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde teminat ipotek rehin etmek ve kabul etmek, başkaları lehine ve şirket lehine sahip olduğu gayrimenkulleri 3. kişilere şahıslara tüzel kişilere banka vefinans kurumlarına ipoek ve fek takrirlerini vermek ve almak ipotek rehin etmek ve almak gibi tasarruflarda bulunmak şirketin adına gayrimenkullerini, mallarını araçlarını başka özel tüzel kişilerin gerçek kişilerin şahısların ve 3. kişilerin borçlarından dolayı ipotek etmek, vermek, borçlanma teminat vermek, bunların üzerinde ayni şahsi her türlü hakları tesis edebilir ipotek alabilir ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkul mükellefiyeti kat irtifakı kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid taksim parselasyon ile ilgili her nevi muamele vetasarrufları gerçekleştirebilir Gerekli ifraz parselasyon terk vetevhid işleri yapmak ve yaptırmak kiralamak kiraya vermek devir terkin ve feragat etmek, ipotek ve fek takrirlerini vermek ve almak. Teminat ve almak banka ve finans kurumları ile diğer kuruluşlardan borç para ve iç ve dış kredi almak. kullanmak ara ciranta olmak. Aval, rehin, kefil almak vermek kredili kredisiz alış veriş yapmak çek bono
İstanbul Ticaret Odası'na 635900 sicil no ile kayıtlı firma, 16 Ağustos 2007 tarihinde kuruldu.


 
Not: Görüş yayınlayabilmek için, oturum açmalısınız. Üye değilseniz buraya tıklayınız