Giriş yaparak siteyi daha kapsamlı kullanabilirsiniz. Buradan üye olabilirsiniz.

Kullar Proje Geliştirme Danışmanlık ve Gayrimenkul Yatırımı Kurumsal

5 yıl önce   Sarı Sayfalar   Avcılar   21 Gösterim

0.0 yıldız

Bilgiler

Telefon 0212 428 7070
Ünvan Kullar Proje Geliştirme Danışmanlık ve Gayrimenkul Yatırımı Anonim Şirketi
Adres Bağlariçi Cad. No: 117 Kat: 2 Firuzköy / Avcılar / İstanbul

Kayıtlı olduğu ilçe: Avcılar


Kullar Proje Geliştirme Danışmanlık ve Gayrimenkul Yatırımı Anonim Şirketi

Yurt içi ve yurt dışında pazar ve pazarlama araştırmaları yapmak özellikle sektör ürün marka ve reklam iletişim konularında araştırmalar yürütmek veya uygun araştırma firmaları ile bu konularda çalışmalar yapmak. Her türlü emlak ve özellikle konut siteler ticari ve sınai iş merkezleri okul. . . . arsa arazi fabrika tesisleri veya sair üretim birimlerş ve sair her türlü gayrimenkuller almak satmak devir ve temlik etmek kiraya vermek kiralamak pazarlamak ve her türlü gayrimenkul yatırımı yapmak. Ofis konut iş merkezi alış veriş merkezi hipermarket süpermarket ve benzeri mağaza ve tesisler akaryakıt istasyon ları her türlü gösteri ve eğlence merkezleri ticari depolar ticari parklar ve buna benzer gayrimenkulleri yurt içinde ve yurt dışında satın almak inşa etmek veya ettirmek arsa ve arazi satın alıp projeler geliştirmek satmak söz konusu gayrimenkulleri kiralamak veya kiraya vermek parselasyon yapmak rehin almak tesis olunmuş rehinleri kaldırmak ipotek almak tesis olunmuş ipotekleri kaldırmak portföyünde bulunan varlıklar üzerinde 3. kişiler lehine rehin ve ipotek vermek özel haller kapsamında 3. kililer lehine tasarrufta bulunmak irtifak intifa kat irtifakı üst hakkı inşaat hakkı tesis etmek devir ve ferağ vermek hukukun cevaz verdiği tüm işleri ifa ve icra etmek bu hakları tesis etmek tesis edilmiş hakları kaldırmak. Her nevi gayrimenkulleri satış vaadi şeklinde satın almak veya satış vaadi sözleşmelerini akt ve imza etmek tapu siciline satış vaadi sözleşmelerini şerh ve tescil ettirmek gerektiğinde terkin ettirmek. Belirli asgari donanıma ihtiyaç duyan gayrimenkullerini kiraya vermeden önce teşrifini temin etmek veya ettirmek. Sahibi bulunduğu gayrimenkulleri üzerinde gerek kendi gerek 3. şahısların borçlarını teminen ipotek tesis edebilir alacaklarını sağlamlaştırmak amacıyla ipotek alabilir keza menkullerini gerek kendi gerek 3. şahısların her türlü borçlarına karşılık teminat olmak üzere rehin edebilir bunlar üzerinde ticari işletme rehni tesis edebilir ve şirket lehine rehin alabilir gerçek yada tüzel 3. kişiler lehine her türlü ayni veya nakdi kefalet verebilir alabilir hak ve alacakları nı tahsili ve temini için ayni veya şahsi her türlü teminatı alabilir veya verebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 798290 sicil no ile kayıtlı firma, 30 Kasım 2011 tarihinde kuruldu.


 
Not: Görüş yayınlayabilmek için, oturum açmalısınız. Üye değilseniz buraya tıklayınız