Mekom Elektrik ve İnşaat

İletişim bilgisi

TELEFON:

0212 320 0050

ARA

FAKS:

0212 222 0250

ADRES:

GIT

Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 2 No: 9/0010 Okmeydanı, Şişli, İstanbul

İşletme Hakkında

Mekom Elektrik ve İnşaat San. Tic. Ltd. Şirketi

Her türlü inşaat elektrik yapı proje taahhüt işleri yapmak. Amaç ve konusunu gerçekleştirmek için ihtiyacını karşıla mak veya kaynaklarını değerlendirmek üzere gayrimenkul malları kısmen veya tamamen alabilir imal ve inşa ettirebilir işletebilir kiralayabilir kiraya verebilir bunlar üzerinde irtifak intifa sükna gayrimenkul mükellefiyeti kat irtifakı kat mülkiyeti cins tashihi ifraz tevhid taksim parselasyon rehin ve ipotek tasarrufunda bulunabilir ipotekleri fek edebilir satabilir devir ve ferağ edebilir başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde şirket alacağını garanti altına almak için ipotek ve rehin tasarrufunda bulunabilir ve anasözleşme sinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 734153 sicil no ile kayıtlı firma, 03 Mayıs 2010 tarihinde kuruldu.

Kayıtlı olduğu listeler: firma ito üyesi

Diğer bilgiler:

Benzer Yerler: