Mersin Turizim

İletişim bilgisi

TELEFON:

0212 272 5251

ARA

ADRES:

GIT

Barbaros Bulvarı No: 163/10 Pınar Apt. Gayrettepe Mh. Beşiktaş, İstanbul, Türkiye

İşletme Hakkında

Mersin Turizm ve Otelcilik Anonim Şirketi

Yurt içi ve yurt dışı turizm işletmeciliği yapmak iç ve dış gezi ve turlar düzenlemek oteller turistik oteller moteller konaklama tesisleri açmak ve işletmek ve Şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin ve ticari ilişkide bulunduğu 3. şahısların borçlarını ve alacaklarını temin etmek için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları vermek ipotek rehin kefalet ve diğer teminatları almak, Amacına ulaşabilmesi için lüzumlu menkul ve gayrimenkul malları satın almak bu amaçla her nevi taşınmazlar daireler bağımsız bölümler tarlalar arsalar binalar yarım kalmış inşaatı ile arsalar, işyerleri meskenler veya bunların bir kısım hisselerini satın almak veya ihtiyaç fazlalarını satmak, yap işlet devret usulü ile turistik tesisler kurmak ve işletmek, Sahibi olduğu menkul ve gayrimenkul malları kiraya vermek gayrimenkullerinin üzerine irtifak intifa sükna gayrimenkul mükellefiyeti kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis etmek bu gayrimenkulleri devir ve ferağ etmek işyerleri depolar satış mağazaları ve idare binalarını inşa etmek ve ihtiyaç fazlalarını satmak ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 611377 sicil no ile kayıtlı firma, 10 Ocak 2007 tarihinde kuruldu.

Kayıtlı olduğu listeler: otel firma ito üyesi

Diğer bilgiler:

Benzer Yerler: