Metro Gümrük Müşavirliği

İletişim bilgisi

TELEFON:

0212 284 6077

ARA

FAKS:

0212 284 6833

ADRES:

GIT

Akatlar Mah. Gazeteciler Sit. Yasemin Sok. No:a7/3 Beşiktaş, İstanbul

İşletme Hakkında

Metro Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi

4458 Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliğinde belirtilen yasal haklar çerçevesinde gümrük müşavirliğince hakiki ve hükmi şahıslar adına dolaylı temsil sıfatıyla Türkiye Gümrük Bölgesi içinde eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin her türlü gümrük işlemini takip edip sonuçlandırmaktır ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işler,
İstanbul Ticaret Odası'na 671987 sicil no ile kayıtlı firma, 09 Temmuz 2008 tarihinde kuruldu.

Kayıtlı olduğu listeler: firma ito üyesi

Diğer bilgiler: