Motorsan Elektrik

İletişim bilgisi

TELEFON:

0212 266 9370

ARA

ADRES:

GIT

Büyükdere Cad. No: 47 Polis Karakolu Yanı Bentek İş Merkezi Daire: 9 Mecidiyeköy Mh. Şişli, İstanbul, Türkiye

İşletme Hakkında

Abana Motorsan Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Her türlü elektrik motorları, elektrik motorları yedek parçaları, imalatı, toptan ve perakende alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. Her nevi taşınır ve taşınmaz malları satın alabilir, kiralayabilir, ifraz ve tevhid işlemleri yapabilir, şirkete ait her nevi taşınır ve taşınmaz malları satabilir, kiraya verebilir, inşaat yapabilir veya yaptırabilir. Şirket için gerekli taşıt araçlarını satın alabilir, işletebilir, kirala- yabilir, satabilir, kiraya verebilir, aynı ve şahsi her türlü işlem ve tasarruflarda bulunabilir. Borç ve alacaklarını teminat altına almak için şirket taşınır ve taşınmaz malları üzerinde ipotek, rehin, ticari işletme rehni ve diğer aynı veya şahsi hakları tesis edebilir ve fek edebilir veya üçüncü kişilere ait taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde şirket veya üçüncü şahıslar lehine ipotek, rehin ve diğer her türlü aynı veya şahsi hakları tesis ve fek edebilir. Şirket üçüncü şahıslara olan borçları nedeni ile üçüncü şahıslar lehine şirketin işletme adı ve ünvanı ile birlikte şirketin tüm mal varlığı veya münferiden herhangi türden malları ve malı ve bilumum işletme tesisatı üzerine ticari işletme rehni tesis edebilir, fek edebilir, Şirket üçüncü şahıslardaki alacakları nedeni ile üçüncü hakiki ve hükmi şahısların işletme adı ve ünvanı ile birlikte onların tüm mal varlıkları veya münferiden herhangi türden malları ve malı ve bilumum işletme teminatları üzerine kendi lehine ticari işletme rehni tesis edebilir, fek edebilir. 3. kişi şahıs veya şirketlerin borçlarına kefil olabilir, kefalet edeniyle alacaklı 3. şahıs ve bankalar lehine rehin ve ipotek vb. teminatları verebilir ve Anonim Şirket anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 489637 sicil no ile kayıtlı firma, 03 Ocak 2003 tarihinde kuruldu.

Kayıtlı olduğu listeler: jeneratör firma ito üyesi

Diğer bilgiler:

Benzer Yerler: