Mtv Gayrimenkul Değerleme ve Geliştirme Hizmetleri Ticaret

İletişim bilgisi

TELEFON:

0216 455 1414

ARA

FAKS:

0216 455 2058

ADRES:

GIT

Atatürk Mah. Ataşehir Blv. Gardenya 7/1 Kat 16 Daire: 101 Ataşehir, İstanbul

İşletme Hakkında

Mtv Gayrimenkul Değerleme ve Geliştirme Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi

Yürürlükteki mevzuata uygun olarak her türlü gayrimenkulün edinilmesi, geliştirilmesi, imarı, bunlar üzerindeki mesken, turistik veya işyeri amaçlı her türlü binaların inşa edilmesi, bunların satımı ile diğer her türlü gayrimenkul ve inşaata ilişkin faaliyetlerde bulunmaktır Her türlü menkul ve gayrimenkul mallar iktisap edebilir satın alabilir satabilir adi kira veya finansal kiralama yolu ile kiralayabilir kiraya verebilir her suretle tasarruf edebilir gayrmenkullerin üzerinde irtifak intifa sükna gayrimenkul mükellefiyeti ve kat irtifakı tesis edebilir iktisapdevir ve feragat edebilir, Maliki olduğu menkul ve gayrimenkul malları şirket lehine şirketin borçlaürını temin için veya üçüncü şahıslar lehine ve/veya üçüncü kişilerin aldıkları kredilere teminat olarak gösterebilir bu amaçla söz konusu mallar üzerinde her cins şekil ve sırada rehin ve ipotek verebilir bunları tescil devir ve temlik edebilir mevcut ve tesis edilecek iptek ve rehinleri fek ve tadil edebilir ve şirketin anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 640006 sicil no ile kayıtlı firma, 25 Eylül 2007 tarihinde kuruldu.

Kayıtlı olduğu listeler: firma ito üyesi

Diğer bilgiler: