Mutlu İnşaat

İletişim Bilgileri

Adres: Kültür Sokak, Metroport Busidence No: 1 Kat: 9, Bahçelievler, İstanbul, Türkiye

Telefon: (0212) 441 0982

Alternatif Telefon: (0212) 442 0011

Inşaat hakkındaki bilgiler

Firma/Kurum Ünvanı: Mutlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

E-mail: info@mutluinsaat.com.tr

Ticaret odası sicil kayıtlarına göre bu işletme 30 senedir faal

Firma tescil bilgileri

Firma sicil bilgilerini sadece üyeler görebilir. Oturum aç

Mutlu İnşaat hakkında

Hertürlü konut, işyeri, resmi bina ve tesisler, sanayi ve turizm, sağlık, eğitim, spor ve kültür merkez tesis ve binaların arsaların ve diğer her türlü gayrimenkullerin alımı satımı imarı ve inşaatı kiralanması, tapuya her türlü şerh konulması, şirket adına kayıtlı her türlü gayrimenkullerin tapu daire- lerinde dilediği kişi ya da kuruluşlara, dilediği bedel ve şartlara kiralamaya ve bu kira akitlerini dilediği süre ve şartlarda tapu siiline şerh vermeye, rızai taksim işlemleri yapmaya, ifraz, tevhit, yola terk, parselasyon, harita çalışmaları -nı yapmak, sahibi bulunduğu gayrimenkuller üzerinde her türlü ayni ve şahsi tasarruflarda bulunmak. Taşınmazların hacizli yada takyidatlı olarak satınalınması. Her türlü inşaat sözleşmeleri yapmak, alım ve satımları- nı yapmak, yurt içi ve yurt dışı, resmi ve özel ihalelere katılmak, taahhütleri yüklenmek, inşaatları bilfiil yaptırmak. yaptırmak. Şirket adına yapılacak borçlanmalardan dolayı gayri -menkulleri ipotek etmek, şirket alacaklarının temini zımnın- da başka gayrimenkuller üzerine ipotekler tesis etmek leh ve aleyhteki ipotekleri fek eylemek, konut alım satımını, inşasını kiralanması ve bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruflarda bulunmak, tapu sicilinde şerh, rızai taksim, ifraz, tevhit, yola terk, parselasyon, harita çıkarma, zemin etüdü ve kontrol mühendisliği yapmak, maksat ve mevzuu ile ilgili olarak her türlü mali ve idari ve hukuki tasarruflarda ve faaliyetlerde bulunmak. Üçüncü kişilerin her çeşit ticari işi ve işlemlerinden akti veya fiili ilişkilerinden veya ilişkilerinden doğan borç veya yükümlülüklerine karşı şahsi veya ayni kefalette buluna- bilir. Sahibi bulunduğu her türlü menkul ve gayrimenkul değer- leri üçüncü şahıslar lehine ipotek verebilir. Karşılığında rehin ve ipotek dahil her türlü teminat alabilir ve 13. 5. 2010 tarihinde tescil edilen tadil metninde yazılı olan diğer işler,

İlgili aramalar

Haritadaki konumu (tahmini)

Harita yükleniyor...

Bu haritada gösterilen konum adres kullanılarak otomatik hesaplanmıştır. Konum bilgisi hatalı olabilir.

Görüşler

Görüş yazmak için lütfen giriş yapınız
Giriş yap Üye ol
Çıkış yap