Nask Gayrimenkul

İletişim bilgisi

ADRES:

GIT

Şahkulu Mah. Büyük Hendek Cad. No: 4 Daire: 16 Beyoğlu, İstanbul

İşletme Hakkında

Nask Gayrimenkul Limited Şirketi

Her türlü emlak işlerini ve diğer ticari faaliyetleri yürütmek ve her türlü emlak işleri ve diğer gayrimenkul işleriiçin lisanslar izinler ve onaylar almak, şirketin ihtiyacı için her türlü taşınır ve taşınmaz mal edinmek, inşa etmek, ettirmek, kiraya vermek veya kiralamak, mülkiyetindeki taşınır ve taşınmaz malları satmak, imar uygulamalarına başvurmak, cins tashihi yaptırmak parsellere böldürmek, birleştirme talebinde bulunmak ve bunun gibi tapu ve kadastro müdürlüklerinde her türlü işlemi yapmak veya yaptırmak, bu mallar üzerinde rehin, ipotek, intifa ve irtifak hakları, taşınmaz mükellefiyeti ve sair ayni, sınai ve ticari haklar tesis etmek ve tesis edilen hakları fek etmek, bu mallar üzerinde her türlü tasarrufta bulunmak, ticari işletme rehni tesis etmek, gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri akdetmek, devretmek, devralmak feshetmek ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 640232 sicil no ile kayıtlı firma, 26 Eylül 2007 tarihinde kuruldu.

Kayıtlı olduğu listeler: firma ito üyesi

Diğer bilgiler: