Nomad Gıda Tarım Turizm

İletişim Bilgileri

Adres: Meşrutiyet Caddesi, 120 / 2 Şişhane , İstanbul, Türkiye

Telefon: (0212) 244 4354

Faks Numarası: (0212) 292 8828

İşletme hakkındaki bilgiler

Firma/Kurum Ünvanı: Nomad Gıda Tarım Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi

Ticaret odası sicil kayıtlarına göre bu işletme 15 senedir faal

Firma tescil bilgileri

Firma sicil bilgilerini sadece üyeler görebilir. Oturum aç

Nomad Gıda Tarım Turizm hakkında

Her türlü gıda, tarım, yaş sebze ve meyvelerin taze besinlerin, organik olan veya olmayan kurutulmuş, dondurulmuş her türlü gıda, tarım ve hayvancılık ürünlerinin üretimi, alımı satımı, ithali ve ihracını yapmak, Her türlü yaş, kuru veya konsantire gıda maddeleri tarımsal ürünler ile bakliyat, tahıl ürünlerinin, bitki çoğaltım materyallerinin, tohumluklar, pençe ve köklerinin dahili pazarlaması, depolanması alımı, satımı, ithali, ihracı yurt içinde ve dışında pazarlanması ve ticaretini yapmak, Gerektiğinde ipoteklerin vadesini temdit edebilir ipotek miktarlarını artırabilir ipotekleri terkin ve fek edebilir ve ettirebilir şirket kendisinin veya diğer üçüncü hakiki ve hükmi şahısların gayrimenkulleri ile birlikte müştereken ve müteselsilen ipote edebilir rehin gösterebilir gayrimenkulleri üzerinde irtifaklar intifa haklara kat irtifakları kat mülkiyetleri tesis edebilir satış vaadi sözleşmeleri yapabilir ve tapuya şerh ettirebilir, kaldırabilir, Şirket faaliyetleri için lüzumlu görülecek her türlü gayrimenkul malları ve gayrimenkul hükmündeki hakları her çeşit ayni ve şahsi hakları satınalma trampa takas satış vaadi akitleri gibi medeni Kanun, Borçlar Kanunu, İcra iflas Kanunu v. s. çeşitli mevzuat hükümlerinin hükmi şahıslara tanıdığı imkan ve yollar dairesindeki çeşitli şekilerde iktisap devir veya temellük edebileceği gibi keza bu yollarla elden çıkarabilir, menkul ve gayrimenkul mallarını satabilir hususu ile şirketin işleri için lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul mallar ile hak tesisleri üzerinde alacakları lehine rehin ve ipotek tesisi dahil her türlü teminatı verebilir alacaklarına karşılık teminat olmak üzere her türlü menkul ve gayrimenkul rehin ve ipotek alabilir kendi gayrimenkulunü üçüncü hakiki ve hükmi şahısların alacak ve borçları karşılığında ipotek verebilir keza diğer üçüncü hakiki ve hükmi şahısların menkul ve gayrimenkullerini ipote ve rehin gösterebilir ve şirketin anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Haritadaki konumu (tahmini)

Harita yükleniyor...

Bu haritada gösterilen konum adres kullanılarak otomatik hesaplanmıştır. Konum bilgisi hatalı olabilir.

Görüşler

Görüş yazmak için lütfen giriş yapınız
Giriş yap Üye ol
Çıkış yap

-