Npı İnşaat Ticaret ve Sanayi

İletişim bilgisi

TELEFON:

0216 359 3587

ARA

FAKS:

0216 368 8130

ADRES:

GIT

Cemil Topuzlu Cad. Ege Apt. No:69 Daire: 3 Caddebostan, Kadıköy, İstanbul

İşletme Hakkında

Npı İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

Yurt içinde ve yurt dışında aşağıda yazılı resmi ve özel inşaat taahhütlerinde bulunmak. Beton, çelik, kargir, Beton çelik kargir prefabrika inşaat taahhüt ve projelendirme işleri. Toplu konut Toplu konut veya tek konut taahhüt ve yapımı. İşyerleri, fabrikalar, komple sanayi tesisler cami hastahane, okul gibi sosyal tesisler yapımı. Spor tesisleri, turistik tesisler, oteller, park ve bahçeler yapmak. Barajlar, limanlar, kanallar, sulama tesisleri, temiz ve pis su şebekeleri, kanalizasyon tesisleri, tasfiye tesisleri, içme suyu tesisleri yapmak ve Amacına ilişkin her türlü yatırımları yapabilir, gayrimenkuller iktisap edebilir, bunlar üzerinde inşaat yapabilir, yaptırabilir, gerektiğinde satabilir, devir, irtifak tesisi ayni ve şahıs haklarla takyidi şirketin veya üçüncü şahısların borçları için ipotek ve rehin alabilir, gayrimenkuller kiralar veya kiraya verebilir komisyonculuğunu yapabilir, Amacı gereği kısa, ota ve uzun vadeli krediler sağlayabilir, taşınmazlar üzerinde ipotek kurabilir ve bunları kaldırabilir, kendi gayrimenkullerini ipotek edebilir. Şirket kat karşılığı olarak arsa ve arazileri ortaklık veya ortaksız olarak satın alabilir, bunları gerekirse ibraz edebilir, kat karşılığı aldığı yerler üzerinde inşaat teminat ipoteği tesis ettirebilir ve 26. 11. 1996 tarihinde tescil edilen tadil mukavelesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 225382 sicil no ile kayıtlı firma, 01 Temmuz 1986 tarihinde kuruldu.

Kayıtlı olduğu listeler: firma ito üyesi

Diğer bilgiler: