Numir Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat Ticaret

İletişim bilgisi

TELEFON:

0212 317 9585

ARA

FAKS:

0212 282 8820

ADRES:

GIT

Cumhuriyet Mah. Halaskargazi Cad. No:93 Kat 5 Daire: 9 Şişli, İstanbul

İşletme Hakkında

Numir Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat Ticaret Anonim Şirketi

Her türlü emlak, gayrimenkuller konutlar, siteler, daireler, marketler depolar, soğuk hava depoları iş hanları iş merkezleri plazalar villalar ve tatil köyleri devre mülk apart otel, motel, ağaç, evler bağ evleri kampingi ve turistik tesisler organize sanayi bölgeleri sanayi binaları sanayi arsaları spor kompleksleri fabrika binaları mesken ev toplu konutlarinşa etmek ettirmek, bu sayılanların ve her türlü arsa, arazi ve taşınmazın alımını, satımını, pazarlamasını ve ticaretini yapmak, devretmek, devralmak, kiralamak, kiraya vermek, alım satım komisyonculuğu, kiralama komisyonculuğu yapmak ve Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul ve menkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi, mülkiyet ve mülkiyetin gayri, sınırlı ve sınırsız her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir, rehin alabilir, rehin verebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir ve 11. 3. 2008 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 646952 sicil no ile kayıtlı firma, 29 Kasım 2007 tarihinde kuruldu.

Kayıtlı olduğu listeler: firma ito üyesi

Diğer bilgiler: