Odin Ortadoğu İnşaat A.Ş.

İletişim bilgisi

TELEFON:

0212 283 8948

ARA

CEP TELEFONU:

0212 283 8949

ARA

FAKS:

0212 324 2755

ADRES:

GIT

Büyükdere Caddesi, No: 173, 1. Levent Plaza A Blok, Kat: 12, 1. Levent Beşiktaş, İstanbul

İşletme Hakkında

Odin Ortadoğu İnşaat San. Tic. ve Taşımacılık Anonim Şirketi

Yurt içinde ve dışında her türlü inşaat montaj tesisat yol her türlü fabrika ve sınai kuruluşların komple inşaatları her nevi köprü baraj tünel her türlü sulama tesisleri arındırma tesisleri içme suyu tesisleri her nevi boru hattı depolama tesisleri bunlarla ilgili her türlü mühendislik mimarlık proje kontrollük müşavirlik hizmetleri Kara hava deniz taşıma araçları ile yabancı ülkelerden Türkiye'ye ve Türkiye'den yabancı ülkelere ve ayrıca Türkiye dahilinde insan eşya ve sair mal taşımacılığı yapmak taşımacılığın gerektireceği her türlü kara hava ve deniz taşıma araçları ve bunların yedek parçalarını satın almak ithal etmek işlemek veya kiralamak şirkete ait kara hava ve deniz taşıma araçlarını satmak ihraç etmek işletmeye veya kiraya vermek veya istifadeyi sağlamak üzere anlaşma yapmak, Şirketin ihtiyaçları için her nevi gayrimenkuller inşaa etmek satın almak işletmek veya kiralamak, Şirkete ait gayrimenkulleri başka gerçek ve tüzel kişilere satmak işletmeye veya kiraya vermek, Şirkete ait gayrimenkuller üzerinde başka gerçek ve tüzel kişiler lehine ipotek vesairn bilcümle ayni haklar tesis etmek diğer gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkuller üzerinde şirket lehine ipotek vesair bilcümle ayni haklar tesis ettirmek, Şirket lehine tesis edilmiş olunan ayni hakların terkini yaptırmak, Aynı maksat ve konularda çalışan veya sonradan kurulacak olan diğer Türk ve yabancı firmaların mümessillik komisyonculuk distribütörlüğünü yapmak ve yaptırmak, Şirkete ait kara hava ve deniz taşıma araçları üzerinde başka gerçek ve tüzel kişiler lehine ipotek intifa hakkı vesair bilcümle ayni haklar tesis etmek diğer gerçek ve tüzel kişilere ait kara hava ve deniz taşıma araçları üzerinde şirket lehine ipotek intifa hakkı ve sair bilcümle ayni haklar tesis ettirmek, Şirket lehine tesis edilmiş olunan ayni terkini yaptırmak ve 27. 10. 2003 tarihinde tescil edilen olağanüstü genel kurul kararında yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 191096 sicil no ile kayıtlı firma, 29 Aralık 1982 tarihinde kuruldu.

Kayıtlı olduğu listeler: şirket inşaat şirket firma ito üyesi

Diğer bilgiler:

Linkler:

http://www.odin.com.tr