Okyanus Alüminyum

İletişim bilgisi

TELEFON:

0212 886 1656

ARA

ADRES:

GIT

Çakmaklı Mevkii No: 14 Opet Benzin İstasyonu Karşısı Çakmaklı Mh. Büyükçekmece, İstanbul, Türkiye

İşletme Hakkında

Okyanus Alüminyum San. Tic. Anonim Şirketi

Aliminyum profil imalatı toptan ve perakende satışı alüminyum hammaddesi ithalatı, ihracatı Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir satabilir kiralar kiraya verebilir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir ipotek alabilir ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket konusu ile ilgili nakil vasıtası gayrimenkul alabilir fabrika ve tesis kurabilir kendi inşaatını yapabilir veya yaptırabilir devir alabilir devredebilir kiralamak sureti ile işletebilir kiraya verebilir ve satabilir. Şirket menkul ve gayrimenkuller üzerinde gerek şirket gerekse hakiki ve hükmi kişiler lehine kefalet ve ipotek verebilir ve alabilir tesis edilm, ş ipotekleri fekkedebilir şirket konusu ile ilgili resmi ve özel taahhğt işlerine gire bilir şirket kredi kurumlarından kredi alabilir bunun için kendisine veya üçüncü kişilere ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde ipotek verebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak intifa sükna gayrimenkul mükellefiyeti kat irtifakı kat mülkiyeti tesis edebilir her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daire leri nezdinde cins tashihi ifraz tevhid taksim parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebi lir ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 522120 sicil no ile kayıtlı firma, 30 Nisan 2004 tarihinde kuruldu.

Kayıtlı olduğu listeler: alüminyum doğrama firma ito üyesi

Diğer bilgiler:

Linkler:

www.okyanusaluminyum.com