Okyanus Eğitim Kurumları

İletişim bilgisi

ADRES:

GIT

Esenkent Talatpaşa Cad. Yeşilırmak Sok. No: 1 Esenyurt, İstanbul

İşletme Hakkında

Okyanus Eğitim Kurumları Anonim Şirketi

Okul öncesi, ilköğretim ve lise eğitimleri veren eğitim kurumları kurmak ve işletmek, üniversiteye hazırlık, bilgisayar yabancı dil ve sürücü eğitimi veren kurslar ve dersaneler açmak ve işletmek, etüt eğitim merkezleri, ana okulları özel kreşler, meslek teknik okulları, akşam lisesi ve benzeri eğitim kurumları açmak ve işletmek, meslek yüksek okulu, fakülte, üniversite ve benzeri eğitim öğretim kurumlarını açmak ve işletmek, açtığı her türlü derecedeki eğitim ve öğretim işletmelerini yönetmek, denetlemek, yabancı dille eğitim ve öğretim yapmak, oluşturduğu yada var olan eğitim ve öğretim programlarını kurumlarında uygulamak, bu programları uygulamak isteyen kurumlara rehberlik etmek, eğitim kurumlarına yayın ve döküman desteğinde bulunmak, personel eğitimi, hizmet içi eğitim, konferans, seminer ve sempozyum düzenlemek. Aracılık yapmamak kaydıyla hertürlü menkul ve gayrimenkul leri alabilir satabilir kiralayabilir kiraya verebilir bunlar üzerinde ayni ve şahsi hertürlü hakları tesis edebilir kaldırabilir irtifak intifa sükna ifraz ve tevhit işlemleri yapabilir kat irtifakı ve özel parselasyon tesis edebilir üçüncü şahısların mallarına lehine ipotek şerh haciz koyabilir değiştirebilir kaldırabilir fek edebilir lehine ya da aleyhine ayni ve şahsi haklar üzerinde hertürül muameleyi yapabilir. Sahip olduğu gayrimenkuller üzerinde gerek kendi borçları için gerekse kefil olduğu tüm üçüncü şahıslar için ipotek verebilir. Verdiği ipotekleri fek edebilir, değiştirebilir. ve 29. 11. 2005 tarihinde tescil edilen ortaklar kurulu kararında yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 466642 sicil no ile kayıtlı firma, 04 Aralık 2001 tarihinde kuruldu.

Kayıtlı olduğu listeler: firma ito üyesi

Diğer bilgiler: