Otomat Sanayi Alüminyum Profil ve Makine İmalatı

İletişim Bilgileri

Adres: Perşembe Pazarı C. Yeni Cami Çeşme S. Ali Faik Han Kat: 1 N:8, Küçükçekmece, İstanbul, Türkiye

Telefon: (0212) 579 0730

İşletme hakkındaki bilgiler

Firma/Kurum Ünvanı: Otomat Sanayi Alüminyum Profil ve Makina İmalatı Anonim Şirketi

Ticaret odası sicil kayıtlarına göre bu işletme 54 senedir faal

Firma tescil bilgileri

Firma sicil bilgilerini sadece üyeler görebilir. Oturum aç

Otomat Sanayi Alüminyum Profil ve Makine İmalatı hakkında

Her nev'i makine ve cihazların imali, ithali, dahili ticareti ve ihracı. Her nev'i alüminyum profil sanayii imali, dahili ticareti, ithali ve ihracı. Her nev'i pres işleri, her nevi madeni eşya imali, kalıp işleri, cam, plastik imalatı, dahili ticareti, ithali ve ihracı ve Şirket idare meclisine şirket faaliyeti için gerekli görülecek gayrimenkullerin alım ve satımı, gayrimenkuller üzerinde her türlü tasarrufların yapılması ve gayrimenkullerin yeniden inşası, gayrimenkul mükellefiyetlerin ihdası, Şirket alacaklarının tahsilini teminen ipotek alınması ve taahhütlerinin icrasını sağlamak için ipotek verilmesi, kredi sağlamak için ipotek verilmesi ve 3. şahısların gayrimenkullerinin ipotek edilmesi, Gayrimenkullerini devir e ferağ ile bunlar üzerinde ipotek ve diğer aynı haklar tesis edilebilir, bununla birlikte gerçek ve tüzel 3. kişilerin borçlarına kefil olabilir. Gayrimenkulleri üzerinde gerçek ve tüzel 3. kişilerin borçlarının teminatını teşkil etmek kaydı ile her tür ve şekilde ipotek tesis edilebilir, Her nevi gayrimenkul almak, satmak, inşa etmek, ettirmek, kat karşılığı mesken ve işyerleri inşaatları yaptırmak bunlarla ilgili sözleşmeler yapmak, kiralamak, kiraya vermek, bunlar üzerinde ipotek ve her türlü kanuni haklar tesis ettirmek, cins tahsisi yapmak, gayrimenkulle ilgili iş ve ortaklık münasebetlerinde bulunmak, kendi gayrimenkulleri üzerinde ipotek tesis etmek, ayrıca irtifak, intifa, sükna hakları ile medeni kanun hükümleri gereğince ayni ve gayrimaddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemlerde bulunmak, gayrimenkulleri üzerinde rehin, işletme rehni tesis etmek, şirketin her türlü hukuki tasarruflarından mütevellit hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ipotek, menkul mal rehni, işletme rehni ayni ve şahsi her nevi teminat almak, bunlarla ilgili tapuda ve ticaret sicilinde terkin ve tescil işlemlerinde bulunmak ve 3. 3. 2010 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işler.

İlgili aramalar

Haritadaki konumu (tahmini)

Harita yükleniyor...

Bu haritada gösterilen konum adres kullanılarak otomatik hesaplanmıştır. Konum bilgisi hatalı olabilir.

Görüşler

Görüş yazmak için lütfen giriş yapınız
Giriş yap Üye ol
Çıkış yap