Özden Akaryakıt

İletişim bilgisi

TELEFON:

0212 616 3235

ARA

ADRES:

GIT

Rami Kışla Cad. No: 154 Merkez Mh. Gaziosmanpaşa, İstanbul, Türkiye

İşletme Hakkında

Özden Akaryakıt ve Madeni Yağ San. Tic. Anonim Şirketi

Madeni yağ üretici ana firma ve ithalatçı firmalardan bayilik ve acenteliği almak ve bu mamullerin alım, satımı, depolamasını, pazarlaması ve nakliyesi yapmak. Kamu arazisi ve gayrimenkul tahsisi yaptırmak kiralamak intifa ve irtifak hakkı elde etmek. Gayrimenkul alımı ve satımı yapmak gayrimenkuller üzerinde her nevi haklar tesis etmek kiralamak kiraya vermek ipotej almak fek etmek ve ipotek vermek şirket mevzuna giren mamullerin depolanması nakli tevzii için gerekli her türlü tesisat teçhizat casıta arazi ve bina satın almak inşa etmek satmak veya başkalarından kiralamak ve kiraya vermek ve 21. 4. 2011 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 245787 sicil no ile kayıtlı firma, 30 Mayıs 1988 tarihinde kuruldu.

Kayıtlı olduğu listeler: benzin firma ito üyesi

Diğer bilgiler: