Özel Yüzyıl-ışıl Okulları Ticaret

İletişim bilgisi

ADRES:

GIT

Bahçeköy, Valide Sultan Cad. Alay Yolu No: 3 Sarıyer, İstanbul

İşletme Hakkında

Özel Yüzyıl-ışıl Okulları Ticaret Anonim Şirketi

625 sayılı özel eğitim kurumları kanunu ile bunun bazı hükümlerini değiştiren ve bazı yeni hükümler getiren 2843 ve 3055 sayılı kanunlarla bunlara uygun olarak yayımlanan özel eğitim kurumları yönetmelikleri uyarınca her türlü okullar, dershaneler, kreşler, ana okulları, kurslar ve özel eğitim kurumları açmak, açılmış olan benzer kurumlara ortak olmak, bunları satın almak, kiralamak ve çalıştırmak ve Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için gayrimenkuller alır, satar, ipotek eder, irtifak gibi ayni haklar iktisap edebilir, bunları başkalarına devir ve ferağ edebilir, inşaa ifraz tevhid, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis etmek, ipotek almak ve vermek, ipotekleri uzatmak ve değiştirmek, fek etmek, gerekirse üçüncü şahıslar lehine ipotek vermek, kiralamak, kiraya vermek, kira aktini tapuya tescil ettirmek, muamelelerini yapabilir, gayrimenkullerle ayni haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işemlerde bulunabilir ve 12. 10. 1992 tarihinde tescil edilen tadil mukavelesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 263880 sicil no ile kayıtlı firma, 21 Mart 1990 tarihinde kuruldu.

Kayıtlı olduğu listeler: firma ito üyesi

Diğer bilgiler: