Özelçi Otomotiv

İletişim bilgisi

TELEFON:

0216 575 5981

ARA

ADRES:

GIT

Bostancı Oto San. Sit. No: 11/4/A Doğa Koleji Karşısı İçerenköy Mh. İçerenköy Kadıköy, İstanbul, Türkiye

İşletme Hakkında

Özelçi Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şirketi

Her cins, hususi ticari, ağır nakil vasıtalarının alımı, satımını, yurtiçinde ve yurtdışında kiralanması, kiraya verilmesi, yedek parça ve akseusar alım satımını, tamir ve bakımını ithalat ve ihracatını yapmak Şirket yukarıda belirtilen gayesinin tahakkuku ile ilgili olarak her nevi gayrimenkuller almak, bunları üçüncü şahıslar lehine ipotek ve aynı haklar tesis etmek, bunların fekkini tesis etmek, gerçek ve hükmi şahısların sahip olduğu gayrimenkuller üzerinde şirket lehine ipotek ve aynı haklar tesis etmek ve bunları fek etmek, tasarrufundaki menkul malları rehnetmek, reh olunan malların serbest bırakılmasını talep etmek, üçüncü şahıslara ait malları rehin almak ve çözmek üçüncü şahıslar ve firmalar için kefil olmak ve menkul mallarını rehnetmek veya gayrimenkullerine ipotek koymak bunların fekkini talep etmek ve rehnolunan malların serbest bırakılmasını talep etmek gibi iş bu gayrimenkul ve menkul mallar üzerinde her türlü tasarrufta bulunmak. ve ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 473630 sicil no ile kayıtlı firma, 03 Nisan 2002 tarihinde kuruldu.

Kayıtlı olduğu listeler: oto servis bakım ve onarım firma ito üyesi

Diğer bilgiler: