Öztürkler Metal

İletişim bilgisi

TELEFON:

0212 255 1228

ARA

CEP TELEFONU:

0212 255 1229

ARA

ADRES:

GIT

İskender Cad. No: 42, Şişhane, Beyoğlu, İstanbul

İşletme Hakkında

Öztürkler Metal Ticaret Limited Şirketi

Her türlü avize ve aydınlatma malzemelerinin alımı, satımı, ithalatı, ihracatı ve imalatını yapmak Şirket amaç ve konusunun gerçekleşmesi için gayrimenkul iktisap edebilir, bu gayrimenkulleri satabilir devir ve ferağ edebilir. Bunlar üzerinde üçüncü kişiler lehine ipotek ve sair ayni haklar edebilir. Üçüncü şahıslara ait gayrimenkuller üzerinde şirket lehine ipotek ve sair ayni haklar tesis ettirebilir ve bu ipotekleri fekkedebilir. Şirket kendisine ait gayrimenkulleri teminat göstererek kredi alabilir, bunlara kısmen veya tamamen kiraya verebilir ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 308751 sicil no ile kayıtlı firma, 10 Ocak 1994 tarihinde kuruldu.

Kayıtlı olduğu listeler: hurda firma ito üyesi

Diğer bilgiler: