Palmali Otel İşletmeleri Yatırım ve Turizm

İletişim bilgisi

ADRES:

GIT

Ebulula Cad. No: 1 Maya Sitesi Akatlar Etiler, Beşiktaş, İstanbul

İşletme Hakkında

Palmali Otel İşletmeleri Yatırım ve Turizm Limited Şirketi

Otel motel tatil köyü yat limanı restoran ve buna benzer turistik tesisler kurmak işletmek Amaç ve konusunu gerçekleştirebilmesi için gayrimenkul ve gayrimenkul gibi işlem gören her türlü hakları iktisap edebilir iktisap edilen gayrimenkulleri ve hakları devir ve ferağ edebilir kiralayabilir şirket amacının gerçekleşmesi için ipotek alabilir ve verebilir gayrimenkullerle ilgili satış vaadinde bulunabilir tesis edilmiş ipotekleri kaldırabilir söz konusu gayrimenkulleri üçüncü şahıs ve kuruluşların her türlü borçları için teminat gösterebilir, Gayrimenkullerin üzerinde irtifak intifa sükuna gayrimenkul mükellefiyeti kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis etmek iktisap devir ve ferağ etmek her türlü menkul ve her türden oto iktisap etmek satmak devir ve ferağ etmek kiraya almak ve şirketin anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 697195 sicil no ile kayıtlı firma, 21 Nisan 2009 tarihinde kuruldu.

Kayıtlı olduğu listeler: firma ito üyesi

Diğer bilgiler: