Park Holding A.Ş.

İletişim Bilgileri

Adres: Paşalimanı Caddesi, No: 41, Pk: 34670, Paşalimanı, Üsküdar, İstanbul, Türkiye

Telefon: (0216) 531 2400

Faks Numarası: (0216) 531 2444

Holding hakkındaki bilgiler

Firma Ünvanı: Park Holding Anonim Şirketi

Web sitesi:

E-mail:

Ticaret odası sicil kayıtlarına göre bu işletme 23 senedir faal

Firma tescil bilgileri

Firma sicil bilgilerini sadece üyeler görebilir. Oturum aç

Park Holding A.Ş. hakkında

Menkul mal, gemi dahil gayrimenkul mal ve hakları ifraz ve tevhit edebilir, satar, satın alır ve verir, inşa eder ve ettirir, kat karşılığı arsa alır, kat karşılığı gayrimenkul verebilir, kiralar, kiraya verir, ipotek dahil olmak üzere gayrimenkul hak ve kişilerle her çeşit ayni ve şahsi hakları leyh ve aleyhte iktisap ve tesis edebilir değiştirebilir, çözebilir bunları kurulmuş veya kurulacak şirketlere sermaye olarak koyabilir medeni kanunda yer alan üst hakkı sözleşmelerini imzalayabilir imzalandığı üst hakkı sözleşmeleri ile iktisab ettiği aynı şahsi ve gayrimenkul niteliğindeki tüm hakları tapu siciline tescil ve şerh ettirebilir. Dilerse akit ettiği süt hakkı sözleşmeleri ile iktisap ettiği bütün hakları gerek kendi gerekse üçüncü şahıs durumundaki hükmi ve gerçek kişilerin borçları için dilediği hükmi veya gerçek kişilere ipotek edebilir rehnedebilir. dilerse üst hakkı sözleşmeleri ile elde ettiği tüm ayni şahsı ve gayrimenkul niteliğindeki hakları dilediği gerçek veya tüzel kişilere dilediği bedellerle satabilir, kiralayabilir Şirket her türlü nakdi ve gayrinakdi, maddi ve gayrimaddi alacakları ve hakları ile şirkete karşı verilen taahhüt ve garantileri tahtı teminata almak için gayrimenkul ipoteği, menkul rehni, ticari işletme rehni, kefalet ve banka teminatları alabilir borcu temlik edebilir bu teminatları fesedebilir. Çözebilir gereğinde nakde çevirebilir veya iktisap edebilir ve Şirket bağlı ortaklıkları iştirakleri, iş ortaklıkları ve iş ittifakları ile yönetimine katıldığı şirket ve kuruluşların borç ve taahhütleri için yurt içi ve yurt dışı bankalar ve finansman kuruluşlarına yerli ve yabancı resmi dairelere, yurt içinde ve yurt dışında ticari ve diğer her türlü kuruluşa ve şahısa karşı kefalette bulunabilir, garanti verebilir, şirket varlıkları malları ve her türlü hakları üzerinde gayrimenkul ipoteği, menkul rehni ve işletme rehni verebilir, alacaklarını temlik edebilir ve benzeri teminatları verebilir. ve 28. 03. 2013 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işler.

İlgili aramalar

Haritadaki konumu

Park Holding A.Ş. nerede?. Yukarıdaki haritada görüntüleyebilirsiniz.

Yol tarifi

Park Holding A.Ş. yerleşkesine nasıl gidileceğini öğren.

Sokak görünümü

Bu özellik bazı bölgelerde çalışmayabilir.

Görüşler

Görüş yazmak için lütfen giriş yapınız
Giriş yap Üye ol
Çıkış yap