Rayon Tekstil Sanayi ve Dış Tic. Ltd. Şti.

İletişim bilgisi

TELEFON:

0212 637 0788

ARA

FAKS:

0212 637 1797

ADRES:

GIT

Keresteciler Sitesi, Fatih Caddesi, No: 16-c İş Bankası Çaprazı, Merter Güngören, İstanbul, Türkiye

İşletme Hakkında

Rayon Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi

Tekstil dalında suni, sentetik veya tabii elyaflardan iplik üretimi, ipliğin dokuma tezgahlarında kullanılacak hale getirilmesi için gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi, dokunması, boya, apre, emprime ve bunun gibi işlerde dahil olmak üzere her türlü kumaşın ve bezin tüketicinin kullanacağı hale gelebilmesi için gerekli bütün üretimleri yapar ve bu üretimlerin yapılabilmesi için gerekecek her türlü atölye, imalathane ve fabrikalar kurarak, gerek kendi gereksinim ve gerekse diğer firmalar için fason üretim yapar Şirket iç ve dış piyasadan kısa orta ve uzun vadeli istikrazlar alır alınan istikrazları tespit edilen şartlarla anlaşarak öder, Bu amaç ve konunun gerektirdiği bütün ticari ve sınai girişimlerde bulunabilir gerektiğinde her türlü ticari sınai tesis kurabilir ve işletebilir gayrimenkuller iktisap edebilir bu gibi kuruluşlara iştirak edebilir ve işbirliği yapabilir, Her türlü taşınır ve taşınmaz malları temellük ve tasarruf edebilir, Gerek şirketin ve gerekse üçüncü şahısların malları üzerine şirket leh ve aleyhine gerek kendi borçları ve alacakları ve gerekse üçüncü şahısların borçları ve alacakları için rehin ipotek vesair ayni haklar tesis ve kabul edebilir, gerektiğinde fekkedebilir ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 252282 sicil no ile kayıtlı firma, 27 Ocak 1989 tarihinde kuruldu.

Kayıtlı olduğu listeler: tekstil firma firma ito üyesi

Diğer bilgiler:

Linkler:

http://www.rayon.com.tr