Rek-man Reklam ve Tanıtım Malzemeleri

İletişim bilgisi

TELEFON:

0216 632 4949

ARA

FAKS:

0216 630 2590

ADRES:

GIT

İnkılap Mah. Küçüksu Cad. İlayda Sitesi No:105 D Blok Kat 4 Ümraniye, İstanbul

İşletme Hakkında

Rek-man Reklam ve Tanıtım Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şirketi

Reklamcılık ve promasyon malzemeleri ile hediyelik eşyaların imali, ihracı, ithali, toptan ve perakende her türlü ticareti, dağıtım ve pazarlaması ile Gayrimenkuller alır satar işletir, inşa eder, kiraya verir, veya kiralar, gayrimenkuller veya menkuller üzerine gerçek ve tüzel kişiler lehine ipotek veya diğer aynı haklar tesis eder ve diğer gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkuller ve menkuller üzerine şirket lehine ipotek vesair aynı haklar tesis eder ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 239511 sicil no ile kayıtlı firma, 27 Kasım 1987 tarihinde kuruldu.

Kayıtlı olduğu listeler: firma ito üyesi

Diğer bilgiler: