Roche Diagnostik Sistemleri

İletişim bilgisi

TELEFON:

0212 213 3280

ARA

ADRES:

GIT

Matbuat Sok. No: 3 Gazeteciler Sit. Esentepe Mh. Esentepe Şişli, İstanbul, Türkiye

İşletme Hakkında

Roche Diagnostics Turkey Anonim Şirketi

İnsan sağlığı ile ilgili olarak teşhis ve tedaviye yönelik her türlü tıbbi malzeme, araç, gereç, cihaz ile her türlü labaratuvar alet, araç, gereç, cihaz ve malzemesi ile labaratuvar test kimyasalları ve her türlü labaratuvar ekipmanının yurtiçi toptan ticareti, alımı, satımı, ithali ve ihracı ve Şirket konusu ile ilgili olarak gayrimenkul alabilir, kiraya verebilir, satabilir, aracılık yapmamak kaydı ile 3. şahıslara alt menkul ve gayrimenkuller üzerinde rehin ve ipotek tesis edebilir, teminat alabilir ve her türlü kredi kullanabilir ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 275583 sicil no ile kayıtlı firma, 06 Haziran 1991 tarihinde kuruldu.

Kayıtlı olduğu listeler: tıbbi araç firma ito üyesi

Diğer bilgiler:

Benzer Yerler: