Royal Otelcilik ve Turizm İşletmeleri

İletişim bilgisi

TELEFON:

0212 526 1011

ARA

ADRES:

GIT

Mesihpaşa Mah. Aksaray Cad. No:16/14 Aksaray, Fatih, İstanbul

İşletme Hakkında

Royal Otelcilik ve Turizm İşletmeleri Anonim Şirketi

Turistik oteller, moteller, kamp yerleri, tatil köyleri tesis ve inşaa etmek, satın almak, üçüncü kişilere kiralamak veya bunlardan kiralamak turistik işletmeyle ilgili aynı şahsi haklar kabul ve tesis etmek, turizm işletmeciliği yapmak ve Şirket ortaklar kurulu kararıyla amaç ve konusuyla ilgili yerli ve yabancı piyasalardan kısa, orta ve uzun vadeli krediler alabilir ve bu amaçla gerektiğinde taşınır ve taşınmaz mallarını ipotek edebilir veya başka şekillerde kısıtlayabilir veya bu amaç için her türlü teminat ve garanti verebilir, Taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde ipotek ve başka teminatlar alabilir ve bunları kanunen gereken sicillere tescil ettirebilir. Her türlü taşınmazı kira yasağı altında satın alabilir veya satabilir bağış kabul edebilir ve bağışları devir yada tehsis edebilir. Şirketin amacının gerçekleştirilebilmesi için her türlü tesis inşa edebilir veya kiralayabilir Amaç ve konusunu gerçekleştirmek için her türlü menkul ve gayrimenkul malları satın alır, satar, kiraya verir, rehin ve ipotek eder. bunlar üzerinde her şekilde tasarruf ve iltizami işlemlerde bulunur. ve 20. 1. 2010 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 207082 sicil no ile kayıtlı firma, 20 Kasım 1984 tarihinde kuruldu.

Kayıtlı olduğu listeler: firma ito üyesi

Diğer bilgiler: