Rüz-gar Enerji Otomasyon Iletişim

İletişim bilgisi

TELEFON:

0212 507 2270

ARA

ADRES:

GIT

Rüz-gar Enerji Otomasyon Iletişim , Bahçelievler, İstanbul

İşletme Hakkında

Rüz-gar Enerji Otomasyon İletişim San. Tic. Ltd. Şirketi

Rüzgar güneş hidro kömür doğalgaz ve biomas gibi kaynaklardan elektrik enerjisi üreten tesis kurmak işletmek ve üretilen enerjiyi satmak. Yenilenebilir enerji (rüzgar güneş ve biomas) sistemleri ekipmanlarının alım satım imalat ithal ve ihracatını yapmak Şirketin amaç ve konusunu kapsayan işlerle ilgili de her çeşit taşınır ve taşınmaz mallar ile bunlara ilişkin hak lar edinmek işletmek kiralamak kiraya vermek 3. şahıslara dev retmek tapuya şerh verdirmek gerektiğinde satın almak ve sat tırmak başkalarına ait taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde şirket yararına her türlü rehin hakkı kurmak tescil ettirmek ipotek vermek ve almak ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işler
İstanbul Ticaret Odası'na 553481 sicil no ile kayıtlı firma, 06 Mayıs 2005 tarihinde kuruldu.

Kayıtlı olduğu listeler: endüstriyel otomasyon firma ito üyesi

Diğer bilgiler:

Benzer Yerler: